LELLO//ARNELL: The Lesser Ark of Transmission | 2009 | Chairs, radio, re-enforced shrink-wrap | 120cm x 40cm x 180cm
LELLO//ARNELL: <em>The Lesser Ark of Transmission</em> | 2009 | Chairs, radio, re-enforced shrink-wrap | 120cm x 40cm x 180cm
LELLO//ARNELL: <em>The Lesser Ark of Transmission</em> | 2009 | Chairs, radio, re-enforced shrink-wrap | 120cm x 40cm x 180cm
Solo exhibition
Undiscovering
Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad
23 JAN 2010 - 28 FEB 2010

We are happy to announce that we will be doing a solo exhibition at Østfold Kunstnersenter (ØKS) in January 2010. ØKS has set their main hall at our disposal and we're looking forward to our first exhibition in the hometown of Jørgen Craig Lello.

The exhibition opens on January 23rd and runs until February 28th.

Press release, UNDISCOVERING (Norwegian only)
1700- og 1800-tallets oppdagelsesreiser, med åpenbaringene, innsiktene, og de grunnleggende samfunnsomveltende hendelsene som kom i kjølvannet av dem har stått som grunnsteiner i LELLO//ARNELLs kunstnerskap i lengre tid. Kunstnerne bruker denne epoken som et prisme å se vår egen verden igjennom, via en virkelighetsoppfatning som de fleste av oss kjenner godt og som representerer et nostalgisk og romantisert tilbakeblikk.

Gjennom defragmentering, forfalskning og gjendiktning av oppfatninger, objekter og hendelser benytter de seg av et historisk språk for å formidle en spørsmålsstilling rundt vår samfunns-identitet og vår individuelle oppfattelse av verden rundt oss. Verkene de viser i utstillingen er - på forskjellige vis - eksempler på dette. Fra abstrakte tilnærminger mot kartografi og astronomi til rekonfigurasjon av antikke møbler og porselen skaper kunstnerne et verdensbilde som føles fremmed og familiært i samme øyeblikk.

UNDISCOVERING fungerer - i et større perspektiv - som en påstand hvor schizofrene objekter og innstillinger krever nødvendigheten av en simultan og umulig kulturell, teknologisk og trosbasert utveksling. Den insisterer på et vitenskapelig fremskritt, en sivilisatorisk dominans og et moralsk verdensherredømme som næres av og samtidig fører til en galskap og en suggesjon som - på tross av sin irrasjonalitet - er høyst relevant.