LELLO//ARNELL: Installation view | 2009 | The Great Migration | Kristiansand Kunsthall
LELLO//ARNELL: Installation view | 2009 | The Great Migration | Kristiansand Kunsthall
Solo exhibition
The Great Migration
Kristiansand Kunsthall
3 OCT 2009 - 3 NOV 2009

Weighing in at 600m², Christiansands Kunsthall is quite a space to fill, which we've done with our exhibition entitled The Great Migration. The exhibition runs from 3. October till 3. November 2009

THE GREAT MIGRATION
We have produced a plethora of new work for this exhibition - something which, of course, was rather unavoidable with regards to the size of this venue - and you can view some of them on this page. In the coming weeks we should also be able to set aside some time to update the Work section of the website, a task which is painfully overdue.

PRESS RELEASE, KRISTIANSAND KUNSTHALL (NORWEGIAN)
I sine tre seneste separatutstillinger, REDISCOVERY ved Galleri Erik Steen i fjor høst, REVISION ved Galleri 21 i Malmö i vår og REPRODUCTION ved Vestfold kunstnersenter i sommer, har kunstnerne arbeidet med utgangspunkt i ideologiske og idémessige fundamenter og verdens-anskuelser som en metode for å utforske vår egen samtid. Denne triologien kulminerer ved Kristiansand Kunsthall i en slags konklusjon med utstillingen THE GREAT MIGRATION.

1700- og 1800-tallets oppdagelsesreiser, med åpenbaringene, innsiktene, og de grunnleggende samfunnsomveltende hendelsene som kom i kjølvannet av dem har stått som grunnsteiner i LELLO//ARNELLs kunstnerskap i lengre tid. Kunstnerne bruker denne epoken som et prisme å se vår egen verden igjennom, via en virkelighetsoppfatning som de fleste av oss kjenner godt og som representerer et nostalgisk og romantisert tilbakeblikk.

Gjennom defragmentering, forfalskning og gjendiktning av oppfatninger, objekter og hendelser benytter de seg av et historisk språk for å formidle en spørsmålsstilling rundt vår samfunns-identitet og vår individuelle oppfattelse av verden rundt oss. Verkene de viser i utstillingen er - på forskjellige vis - eksempler på dette. Fra abstrakte tilnærminger mot kartografi og astronomi til rekonfigurasjon av antikke møbler og porselen skaper kunstnerne et verdensbilde som føles fremmed og familiært i samme øyeblikk.

THE GREAT MIGRATION fungerer - i et større perspektiv - som en påstand hvor schizofrene objekter og innstillinger krever nødvendigheten av en simultan og umulig kulturell, teknologisk og trosbasert utveksling. Den insisterer på et vitenskapelig fremskritt, en sivilisatorisk dominans og et moralsk verdensherredømme som næres av og samtidig fører til en galskap og en suggesjon som - på tross av sin irrasjonalitet - er høyst relevant.